Nieuw Open direct op je digibord

Mentaal welzijn in de klas

Het klaslokaal is dé omgeving waar nieuwe generaties worden voorbereid op de toekomst. En dat is precies de omgeving die momenteel onder druk staat. Super Chill biedt een duurzame, bewezen en makkelijk toepasbare oplossing voor het hoge stressgehalte in het basisonderwijs.

Crisis in het onderwijs

Definitie mentale gezondheid volgens de WHO:
’toestand van welzijn waarin het individu zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, de normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap’

Kinderen staan van jongs af aan onder druk. Momenteel heeft 40% van de kinderen in het basisonderwijs minimaal één keer per week stressgerelateerde problemen. Daarmee hebben zij een verhoogde kans om op latere leeftijd een psychische hulpvraag te ontwikkelen. Ook is er een groeiend aantal basisschoolkinderen met sociale en emotionele problemen en gedragsproblematiek. Dit heeft niet alleen impact op persoonlijke basis, zoals op sociale contacten of academisch succes. De psychologische klachten die deze generatie ervaart, zal uiteindelijk ook een sociaaleconomische impact hebben op de hele maatschappij.

Daarnaast geeft 25% van de docenten aan structureel last te hebben van stress en stressgerelateerde klachten. Daarmee is het onderwijs de grootste beroepsgroep met deze klachten. De World Health Organisation voorspelt dat in 2030 de grootste ziektelast bestaat uit mentale ziektebeelden. Het is vijf voor twaalf. Juist nu is aandacht geven aan mentaal welzijn in het onderwijs belangrijker dan ooit.

Zo zetten wij ons in

Docenten hebben met onze app een instrument in handen dat hen meer rust en ruimte geeft. Omdat het ze ontlast op uitdagende momenten tijdens een lesdag. Daarnaast krijgen ze persoonlijke oefeningen en routines aangereikt voor extra ademruimte. Zo kunnen ze steunen op Super Chill én leren ze technieken die ook hún mentaal welzijn bevorderen.

Een klaslokaal met mentaal gezonde routines, ontspannen docenten én leerlingen die de skills hebben om met stress, emoties, elkaar en zichzelf om te gaan. Zo willen we de mentale gezondheidscrisis aanpakken. Want hoe eerder kinderen deze vaardigheden leren, hoe minder mentale problemen op latere leeftijd. Hoe beter docenten in hun vel zitten, hoe meer effect dit heeft op leerlingen. Hoe meer leerlingen zichzelf kunnen zijn en kunnen leren naar hun eigen vermogen, hoe veerkrachtiger nieuwe generaties de basisschool verlaten. Bij Super Chill doen we er dan ook alles aan om mentaal welzijn op de kaart te zetten. Juist nu!

Maak je nog geen gebruik van de app? Download ‘m nu gratis!

Ontdek alle Super Chille features in de app. Zo maken we samen een positieve impact op toekomstige generaties.