Het welzijn van kinderen.

Relaxte kinderen presteren beter.

Iedereen houdt van kinderen. Maar toch vinden we vaak genoeg dat ze moeten presteren, zelfs als het ten koste gaat van hun welzijn; hun levensgeluk, plezier, ontspanning én hun mentale en fysieke gezondheid. Onderzoek wijst uit dat een groeiend aantal kinderen als gevolg van de druk die op hen wordt uitgeoefend, steeds vaker burnouts, depressies, angststoornissen en gedragsproblemen ontwikkelen. Bovendien gaan kinderen van druk niet eens beter presteren. Prestatiedruk – als onderdeel van Early Life StressEr is veel onderzoek gedaan naar hoe stress bij kinderen ontstaat en wat de mogelijke (ook lange termijn) effecten zijn. Dit onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid i.s.m. Maastricht University geeft een mooi overzicht van hoe stress bij (jonge) kinderen – Early Life Stress – ontstaat en waarom dit geminimaliseerd moet worden. kent een bewezen negatief en lange termijn effect op o.a. hun vermogen om te focussen, om kennis tot zich te nemen en op de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele skills, creativiteit en innovatief denkvermogen. Op basis van alle (wetenschappelijke) inzichten kunnen we het dus veel slimmer aanpakken met z’n allen!

Geef kinderen social skills en veerkracht. En ze groeien uit tot succesvolle en gelukkige volwassenen. Dat hebben wij niet bedacht, maar wordt keer op keer door wetenschappers aangetoond. We moeten kinderen leren omgaan met zichzelf, met elkaar, met succes en met tegenslag. En we moeten ze een gevoel van saamhorigheid geven. Als we onze kinderen dát leren, dan volgen de prestaties vanzelf zo blijkt.

Via onze app en door continu samen te werken met onderwijsprofessionals werken we aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen, aan een goede sfeer in de klas, aan hun creativiteit en innovatief denkvermogen. Verder willen we ook dat deze ‘soft skills’ een vaste plek krijgen in het basisonderwijs. Naast de traditionele schoolprestaties. Onze wereldDit essay van het World Economic Forum over ‘Scholen van de toekomst’ legt haarscherp uit wat nieuwe generaties te wachten staat én wat ze nodig hebben. De huidige gangbare manier van onderwijs geven sluit nog niet goed aan op de vaardigheden die nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst op een gezonde manier aan te gaan. is namelijk in een razend tempo aan het globaliseren en digitaliseren. En dat betekent dat sociale dynamieken steeds belangrijker worden.