Het welzijn van leraren.

Een happy leerkracht is een super leerkracht.

Iedereen vindt dat goed onderwijs valt of staat met goede onderwijzers. Toch is de werkdruk op leerkrachten al jarenlang veel te hoog. Steeds meer leraren hebben stress, geen plezier in hun werk en merken dat hun gespannenheid van invloed is op hun relatie met de kinderen. En dat is niet zo gek. Er is namelijk een groot lerarentekort, de lonen zijn laag en de dagen veel te lang.

Terwijl vrolijke, ontspannen onderwijzers krachtige motoren zijn achter de ontwikkeling van schoolkinderen en essentieel blijken voor hun functioneren in de toekomst. Gelukkige leraren zijn superbelangrijk voor onze kinderen. Ze ontwikkelen zich daardoor beter en zullen in de toekomst ook beter functioneren. Ook de WetenschapVerschillend onderzoek wijst uit dat leerkrachten een zeer hoge mate van werkdruk ervaren. Zowel TNO als DUO komen tot de conclusie dat het basisonderwijs in Nederland relatief grote aantallen burnouts kent; een kenmerk van hoge werkdruk. is het met ons eens; we moeten ook slimmer omgaan met onze leerkrachten

We werken ook aan het welzijn van onderwijzers.

Veel leerkrachten zijn momenteel structureel gespannen. Daar zijn vele externe oorzaken voor. Die problemen kunnen we alleen aanpakken als we met z’n allen samenwerken. Met onze app kunnen we gelukkig op korte termijn en op een gerichte manier het plezier in je vak verhogen, de relaties met de kinderen (onderling) te verbeteren en om hen onder de huidige moeilijke omstandigheden nog steeds buitengewoon te laten presteren. Tegelijkertijd werken we nauw samen met leraren, ouders, organisaties en beleidsmakers om de onderwijssysteem écht te veranderen en de werkdruk structureel te verminderen.