De uitdagingen en kansen van de digitale leeftijd

De uitdagingen en kansen van de digitale wereld
In onze huidige wereld is de manier waarop jongeren communiceren en zich uiten ingrijpend veranderd door de digitale revolutie. Ouders hebben de taak om hun kinderen door dit nieuwe digitale landschap te leiden, een landschap vol mogelijkheden maar ook uitdagingen, met name op het gebied van sociale media. Veel ouders maken zich zorgen over de invloed van deze platforms op het welzijn van hun kinderen.

Recent onderzoek toont aan dat hoe ouders het socialemediagebruik van hun kinderen begeleiden, een aanzienlijke invloed kan hebben op hun psychologische welzijn. Met ongeveer 95% van de jongeren die toegang hebben tot smartphones en daarmee tot sociale media, is het begrijpelijk dat veel ouders zich zorgen maken over hoeveel tijd hun kinderen online besteden en aan welke inhoud zij worden blootgesteld.

Deze bezorgdheid is gegrond. Studies tonen aan dat jongeren die meer dan drie uur per dag op sociale media doorbrengen, een aanzienlijk hoger risico lopen op depressieve symptomen. Dit benadrukt het belang van passende begeleiding om te voorkomen dat de voordelen van digitale verbinding veranderen in schadelijke effecten.

Hier speelt mediagerichte opvoeding een sleutelrol. Deze benadering moedigt ouders aan om de positieve aspecten van sociale media te ontdekken, zoals het uitbreiden van sociale netwerken en het verbeteren van communicatievaardigheden. Actieve bemiddeling, waarbij ouders openlijk met hun kinderen praten over hun online ervaringen, kan een significante impact hebben. Jongeren wiens ouders regelmatig met hen praten over hun online activiteiten ervaren bijvoorbeeld 20% minder online risico’s.

De kwaliteit van communicatie tussen ouder en kind is ook cruciaal. Positieve en ondersteunende gesprekken kunnen niet alleen het risico op cyberpesten verminderen, maar ook de online sociale steun die jongeren ervaren aanzienlijk verhogen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat een te controlerende benadering contraproductief kan zijn, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en verminderd vertrouwen.

In deze context wordt de rol van ouders en verzorgers steeds belangrijker. Een evenwichtige aanpak die openheid, begrip en ondersteuning bevordert, is essentieel. Dit vereist voortdurende dialoog en aanpassing aan een steeds veranderend digitaal landschap. Het belangrijkste is echter dat het een sterke en ondersteunende relatie tussen ouders en kinderen benadrukt.

Ouders kunnen hun kinderen helpen de digitale wereld te omarmen, niet alleen als consumenten van digitale content, maar als slimme, veerkrachtige digitale burgers.

bron: Welzijn van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), rapport Jong na corona.

Download
de gratis app

Ontdek de wereld van Super Chill! Zo begin je gelijk aan een avontuur vol frisse en rustgevende oefeningen speciaal voor kinderen. Hoe sneller je de app download, hoe sneller je aan de slag kunt (en dit bedoelen we zo stressloos mogelijk natuurlijk).