Hoe jongeren en scholen zich herpakken na Corona

De coronacrisis heeft het leven van jongeren flink op z'n kop gezet. Scholen gingen dicht, vrienden ontmoeten werd lastig en online zijn werd de nieuwe norm. Maar hoe gaat het nu met onze jongeren? En hoe hebben scholen de draad weer opgepakt na de crisis? Dit artikel kijkt naar recent onderzoek over het welzijn van jongeren van 2017 tot 2022 en hoe scholen gebruik hebben gemaakt van extra middelen voor onderwijs.

Welzijn van jongeren: zorgen om mentale gezondheid
De mentale gezondheid van jongeren is er niet op vooruit gegaan. Zo is het aantal meisjes met ernstige problemen gestegen van 15% naar 31% tussen 2017 en 2021. In 2022 had 28% van de meisjes op de basisschool last van emotionele problemen, en meer dan de helft had last van psychosomatische klachten. Bij jongens op de middelbare school nam het aantal met gedragsproblemen toe van 18% naar 22% tussen 2021 en 2022.

Schoolervaring en online uitdagingen
Hoewel de druk van schoolwerk iets afnam, blijft de ervaring op school over het algemeen positief. Wel is er een zorgelijke toename van online pesten, vooral onder meisjes. Ook het gebruik van sociale media is enorm gestegen: bij jongens op de basisschool van 15% in 2017 naar 27% in 2022, en bij meisjes op de middelbare school van 37% in 2017 naar 53% in 2022.

De aanpak van scholen en het nationaal programma onderwijs
Scholen hebben na de crisis flink ingezet op het bevorderen van welzijn bij leerlingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs werden middelen vrijgemaakt voor zowel onderwijsverbetering als sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit varieerde van extra begeleiding tot lessen in stressmanagement.

Wat nu?
Deze inzichten benadrukken het belang van aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Scholen hebben een sleutelrol in het bieden van deze ondersteuning. Het is cruciaal dat beleidsmakers en onderwijsprofessionals samen optrekken om de juiste hulp te bieden en de negatieve trends te keren.

De crisis liet zien hoe veerkrachtig maar ook hoe gevoelig jongeren zijn voor veranderingen. Nu we verder gaan in de tijd na corona, moeten we ons inzetten voor een onderwijssysteem dat niet alleen focust op studieprestaties, maar ook op het welzijn van leerlingen. Het is hoog tijd om de lessen van de afgelopen jaren in de praktijk te brengen en een toekomst te bouwen waarin het welzijn van jongeren voorop staat.

Download
de gratis app

Ontdek de wereld van Super Chill! Zo begin je gelijk aan een avontuur vol frisse en rustgevende oefeningen speciaal voor kinderen. Hoe sneller je de app download, hoe sneller je aan de slag kunt (en dit bedoelen we zo stressloos mogelijk natuurlijk).